Διασφάλιση Ποιότητας

Με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας των προϊόντων που εφαρμόζουμε, διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα και την καλή λειτουργία στα προϊόντα.

Η διασφάλιση της ποιότητας και της καλής λειτουργίας των προϊόντων που εμπορευόμαστε και διακινούμε είναι προτεραιότητά μας. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας και Ποιότητας Προϊόντων που εφαρμόζουμε, στηρίζεται στο πρωτόκολλο που έχουμε αναπτύξει, το οποίο συστήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου προϊόντων χρωματοπωλείου.

Όταν πρόκειται για την ποιότητα των προϊόντων μας, έχουμε υψηλές απαιτήσεις.

Να γιατί οι πελάτες μας είναι σίγουροι πως θα παραλάβουν τα αγαπημένα τους προϊόντα σε άριστη κατάσταση:

  • Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των προϊόντων μας επιθεωρούνται συστηματικά. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συνδρομή των υπόλοιπων κανόνων που εφαρμόζουμε, εξασφαλίζεται η διατήρηση των υψηλών standards.
  • Οργανώνουμε δειγματοληπτικά ελέγχους στα εισερχόμενα προϊόντα μας. Με τον τρόπο αυτό εξακριβώνουμε οι ίδιοι την ποιότητα των εισερχόμενων προϊόντων στην αποθήκη μας και αξιολογούμε με αντικειμενικά κριτήρια τους προμηθευτές μας.
  • Όλοι εμείς στο χρωματοπωλείο, εκπαιδευόμαστε συνεχώς σε θέματα ποιότητας, λειτουργίας και εισαγωγής νέων προϊόντων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ένα νέο προϊόν για να κυκλοφορήσει προς πώληση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα πρέπει να πιστοποιηθεί η χρηστική του αξία, να ελεγχθεί η ασφάλειά του και να εξακριβωθεί η καλή του ποιότητα μέσω του ελέγχου που ασκούμε στους προμηθευτές και μέσω της ενημέρωσης που μας παρέχεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε, στο μέγιστο δυνατό βαθμό – και όπου αυτό είναι δυνατόν, ότι το προϊόν που θα παραλάβει ο αγοραστής του προϊόντος, θα ανταποκρίνεται στα υψηλά standars που εμείς έχουμε θέσει.
  • Προϋπόθεση της συνεργασίας μας με κάποιον προμηθευτή, είναι ο έλεγχος όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών που πρέπει να διαθέτει. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα που διακινούνται από τον προμηθευτή μας να είναι επώνυμα, και γνωστά για την ποιότητα και τη λειτουργία τους. Δεχόμαστε μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές μας.
  • Πριν τοποθετήσουμε νέα προϊόντα στις εγκαταστάσεις μας, ελέγχουμε τη χρηστική αξία και την καλή λειτουργία του προϊόντος.
  • Κατά την παραλαβή των προϊόντων μας, πραγματοποιούμε έλεγχο, όπου αξιολογείται η εμφάνιση, η συσκευασία και οι ετικέτες των προϊόντων ως προς τη γενική ποιότητα του προϊόντος.
  • Εφόσον τα προϊόντα κριθούν κατάλληλα, αποθηκεύονται σε ειδικά ελεγχόμενους χώρους.
  • Τα οχήματα μεταφοράς μας έχουν πιστοποιηθεί για την καταλληλότητά τους ως προς την μεταφορά τέτοιου είδους προϊόντων ενώ και οι μεταφορείς μας έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για συνθήκες οδήγησης με το ανάλογο φορτίο.